Sündmused

    Olev Subbi. Värvidega ideaalmaailma otsingul

    Pärast küüditamist ja vangistust Siberis aastatel 1949–1957 naasis Olev Subbi (1930–2013) kodumaale ning asus taas Tallinna kunsti õppima. 1960.–1980. aastatel oli ta toonases karmis Nõukogude Eestis oma loominguga mõneti erandlik. Temast sai sel perioodil peene prantsuse värvikultuuri edasikandja ning Paul Cezanne’ist inspireeritud puhta kunsti looja võrdkuju.

    Maalides nihestatud ruume, linnu ja maastikke otsis kunstnik nii esteetilisi kui ka inimlikke sügavamaid väärtusi ning vormis need oma isikupärasesse maaliloomingusse. Hõrgud, eri maaližanrites Eestimaa ning ideaalmaailma kokkupuutega loodud teosed tõstsid just sel ajajärgul Olev Subbi loomingu kõrgtasemele. Kuraator: Ülle Kruus.

    Jaga