Sündmused

Avamäng skulptuurile

Muuseumi kõige olulisem väärtus on selle kollektsioon. Näitusel tuuakse esmakordselt publiku ette Eesti Kunstimuuseumi Euroopa ja Vene skulptuuride kollektsioon tervikuna. Kuulsate anktiikkujude koopiad Eesti mõisatest, tuntud 19. sajandi meistrite teosed ja nõukogude aja sotsrealistlikud skulptuurid moodustavad väljapanekus eraldi grupid, võimaldades hinnata iga töö teostamise meisterlikkust ning mõista selle tähendust, sidudes seda teose loomise ajastu kontekstiga. Paljusid väljapanekusse kuuluvaid teoseid eksponeeritakse muuseumis esimest korda.
Näitus on ka ettevalmistus Kadrioru kunstimuuseumi uue skulptuurihoidla loomiseks, mis avatakse 2022. aastal. Ühte näituse saali rajatakse konserveerimistöökoda, kus skulptuurikonservaatorid hakkavad publiku silme all kehvemas seisukorras olevaid teoseid puhastama ja konserveerima.
Jaga