Sündmused
Foto: Haus Gallery

Ivar Kaasik. Autonoomia(ta) autoportree

Kas kunsti autonoomsuse säilitamine ja piiride seadmine aitab kaasa kunsti vabale arengule piiratud sotsiaalses ruumis?
Mitte kunst ei muuda ühiskondlikku süsteemi, vaid süsteem teeb seda kunstiga, püüdes võtta talt tema autonoomia. 
Kunsti autonoomia kaotamine tähendaks demokraatliku ühiskonna lõppu. Isolatsioon ühiskonnast. 
Toimub juba olnu palsameerimine, ikka uuesti ja uuesti, lõputu uuendamine, kas samal või mõnel teisel nivool.
Autokraat. Autodidakt. Autokino. Autoportree. Auto. Pop ja dada.
Jaga