Sündmuste kalender
original: //file.visittallinn.ee/xcq3x8/detail-maarjamaelossitallihoone.jpg
loaded://file.visittallinn.ee/xcq3x8/detail-maarjamaelossitallihoone.jpg
original: //file.visittallinn.ee/xcq3x8/detail-maarjamaelossitallihoone.jpg
loaded://file.visittallinn.ee/xcq3x8/detail-maarjamaelossitallihoone.jpg

Klaasimeistrid. Eesti klaasitööstuse ajalugu

Näitus annab põhjaliku ülevaate Eesti vanima tööstusharu ajaloost alates selle sünnist 1628. aastal Hiiumaal lõpetades tänapäevaga, lähtudes seni tehtud uurimustest ning esemelistest materjalidest. Kõrvuti erinevate klaasikodade ja –vabrikute tegevusega, käsitletakse ka klaasivalmistamise tehnoloogilist arengut – mullidega hägusatest klaasitahvlitest särava kristallini. Taustana antakse läbilõige klaasi kasutamisest (pakke-, akna- ja ehitusklaas, elektri- ja telefoniisolaatorid, peeglid jpm.) seoses ühiskonnas laiemalt toimunud arengute- ja muutustega. Siinse klaasitootmise eripära paremaks mõistmiseks tutvustatakse põgusalt ka Soome ja Rootsi tuntud klaasivabrikuid.
Jaga