Uudiskirjade saamise tingimused

14.12.2018
  • Uudiskiri on tellijale üks kord kuus saadetav e-kiri, mis sisaldab Tallinna turismiuudiseid.
  • Tallinna turismiosakonna poolt edastatavate uudiste saamisega nõustumiseks tuleb tellijal sisestada veebilehele oma nimi ja e-posti aadress. Tellija annab andmetöötlejale tagasivõetava nõusoleku edastada oma e-posti aadressile uudiskirja.
  • E-posti aadressi kasutatakse üksnes uudiskirja edastamiseks. 
  • Uudiskirja tellimusest saab loobuda igal ajal uudiskirja lõpus olevat linki kasutades. E-posti aadress kustutatakse viivitamata uudiskirja saajate nimekirjast ja uudiseid enam ei saadeta.
  • Ligipääs isikuandmetele on rangelt piiratud ning andmed asuvad turvalises majutuskeskkonnas. Andmetele pääseb ligi ning ligipääsu haldab Tallinna Ettevõtlusamet ja Trinidad Wiseman OÜ. 
  • Kasutajal on õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui andmete töötlemisel on rikutud tema õigusi.