Tallinnassa rakennetaan! Uuden raitiolinjan rakennustyöt aiheuttavat muutoksia liikennejärjestelyissä ja joukkoliikenteessä. Lue lisää
Tapahtumakalenteri
original:
loaded:/images/placeholder.png
Kuva: Kadi-Liis Koppel
original:
loaded:/images/placeholder.png
Kuva: Kadi-Liis Koppel
original:
loaded:/images/placeholder.png
original:
loaded:/images/placeholder.png

    Vuorovaikutteinen näyttely ”Kertova kaupunkitila. Graafista suunnittelua ja typografiaa Tallinnan kaupunkitilassa”

    Vuorovaikutteista näyttelyä voi kokea parhaiten verkkokarttasovelluksen tallinn.design ja kaupungilla tapahtuvan kävelyn yhdistelmällä.Hankkeen tavoitteena on tarkkailla graafiseen suunnitteluun liittyviä kerrostumia Tallinnan arkisessä kaupunkitilassa. Näyttelyä varten alan ammattilaiset ovat koonneet yhteensä 23 esimerkkiä, joiden yhteydessä on lyhyitä esittelytekstejä sekä nykyaikaisia ja historiallisia kuvia. Tämä on yritys korostaa ja saada kertomaan sellaisia kaupunkitilan kerroksia, jotka ovat luonteeltaan melkein näkymättömiä, mutta silti paljonpuhuvia, yleensä tarkkaan toimivia ja viestejä välittäviä.
    Jaa