Tapahtumat
Kuva: Ülo Emmus

Taide on muotoilua on taidetta

Taiteilijat ja muotoilijat heijastavat aikaansa, mutta rikkovat joskus pelisääntöjä, muuttavat sillä tavoin vakiintuneita käsityksiä ja horjuttavat vallitsevia hierarkioita. Näyttely tutkii taiteen ja muotoilun yhtymäkohtia myöhäisneuvostoajan Virossa, jossa taiteilijat keskittyivät aktiivisesti aineellisen maailman uudelleentulkintaan. Teoksista välittyy niiden tekijöiden leikkisä suhtautuminen sekä omaan alaansa että ympäröivään maailmaan.
Jaa