Ekskursioonid

    Aegna loodusmatk

    Aegna saare jalgsi safari, mille käigus saad teada üht-teist saare loodusest, loomariigist. Räägitakse mitmetest huvitavatest seikadest: näiteks, mis nime Aegna varem kandis või milleks kasutati saare suurimat Tulekivi rahnu. Matk viib ka müstilise kiviringi, Eesti kõige tihedama kivikülvi ja Peeter Suure merekindluse varemete juurde.
    Jaga