Ekskursioonid

    Tutvu Eesti Viikingite ajalooga Viikingite külas

    Eesti viikingid - periood millest teame vähe!

    Tuuril saad ülevaate eestlaste (eesti-soome hõimude) muistsest ajast, eestlaste-saarlaste viikingiajast, mõne sõnaga räägime ka keskajast Eesti aladel. Kuidas said ühel ajalooperioodil eestlaste-saarlaste-kuralaste laevad olla võitmatud Läänemerel ja eestlased olla Läänemere jõukaim rahvas muistsel ajal?

    Räägime esivanemate arvatavast päritolust, keelest, muistsest kirjatundmisest, Salme laevast, Kukruse "memmest" jne. Kõik saavad katsuda ja selga proovida muistsel viikingiajal kasutatavat sõjavarustust, relvi ja ehteid.
    Jaga