Rannad ja rohealad
original: //file.visittallinn.ee/xcq3x8/detail-sojakooli.jpg
loaded://file.visittallinn.ee/xcq3x8/detail-sojakooli.jpg
Foto: Kirsti Eerik
original: //file.visittallinn.ee/xcq3x8/detail-sojakooli.jpg
loaded://file.visittallinn.ee/xcq3x8/detail-sojakooli.jpg

Sõjakooli park

Sõjakooli park asub Tondi kasarmute juures. Nimi anti pargile siin paiknenud sõjakooli puhkeala järgi. Park korrastati 2009. aastal.
Jaga