Rannad ja rohealad
Foto: Kirsti Eerik

Sõjakooli park

Sõjakooli park asub Tondi kasarmute juures. Nimi anti pargile siin paiknenud sõjakooli puhkeala järgi. Park korrastati 2009. aastal.
Jaga