Sündmuste kalender

Rahvuskultuuride päevad

Rahvakultuuride päevade puhul toimuvad tasuta kontserdid, näitused, õpitoad, loengud, üritused lastele ja palju muud huvitavat! Rahvuskultuuride päevad on ellu kutsutud eesmärgiga tuua kokku Tallinna rahvusvähemused ja näidata, kui mitmekülgne ja huvitav on erinevate siin elavate rahvaste kultuur. Kultuuride paljusus muudab linna kultuurimaastiku mitmekesisemaks ja palju rikkamaks kõigile linna elanikele. Tallinna suuremad rahvusgrupid on venelased, ukrainlased, soomlased, aga siin elab ka sadu Läti, Leedu, Saksamaa, Itaalia, Rootsi ja teiste riikide kodanikke. Ürituse kava leiab siit
Jaga