original: //file.visittallinn.ee/q1fxb8/detail-pranglikadi-liiskoppel.jpg
loaded://file.visittallinn.ee/q1fxb8/detail-pranglikadi-liiskoppel.jpg
Foto: Kadi-Liis Koppel
original: //file.visittallinn.ee/q1fxb8/detail-pranglikadi-liiskoppel.jpg
loaded://file.visittallinn.ee/q1fxb8/detail-pranglikadi-liiskoppel.jpg

Laevaga väikesaartele Tallinna lähistel

19.04.2022

Prangli

Aegna

Naissaar