Kaupunkiluonto ja rannat
original: //file.visittallinn.ee/xcq3x8/detail-poolamagi.jpg
loaded://file.visittallinn.ee/xcq3x8/detail-poolamagi.jpg
Kuva: Kirsti Eerik
original: //file.visittallinn.ee/xcq3x8/detail-poolamagi.jpg
loaded://file.visittallinn.ee/xcq3x8/detail-poolamagi.jpg

Poolamägi

Alue palveli katolisena hautausmaana 1800-luvun alussa. Monet Tallinnan katoliset olivat puolalaisia ja siksi aluetta alettiin kutsua Puolan mäeksi. Poolamägin ja muun hautausmaan välissä on joskus virrannut Härjapeajoki. Toisen maailmansodan jälkeen Poolamägi muutettiin kaupungin monien muiden hautuumaiden tavoin puistoksi.
Jaa