Tapahtumat
Kuva: Helena Perhonen

Vanhuuden keveys ja paino

Jokainen ihminen kaipaa hyväksyvää katsetta. Vanhanakin ihminen voimaantuu
ja nauttii hyväksyvän katseen kohteena olemisesta - siitä, että tulee vielä
nähdyksi. Kamera voi olla tuo katse.
Olen kuvannut näyttelyyni kuutta vanhaa ihmistä omissa kodeissaan ja
lähiympäristöissään. Kuvattavien ikä vaihtelee 85 vuodesta 98 vuoteen. Toisia
heistä olen kuvannut usean vuoden ajan, joitakin olen tavannut vain kerran, kun
sovittuja kuvauksia piti korona-viruksen vuoksi perua.
Lähtökohtani kuvaamisessa oli, että kukin kuvattavista sai itse määritellä sen,
miten häntä kuvataan, miten hän haluaa tulla nähdyksi.
Huomasin, että vanhukset pitivät kuvaamisesta. Kuvaushetket olivat heille
henkisesti keveitä. Tämä heijastui siihen, miten he halusivat kuvissa olla. Vaikka
sain kuviini yksinäisyyden surumielisyyttä niin paljon sain myös ilon ja
lempeyden katseita. Ja itsellenikin tapaamiset tuottivat iloa.
Projektin edetessä ymmärsinkin, että kuvien lisäksi vähintään yhtä tärkeitä olivat
kuvaustilanteet niin minulle kuin kuvattavillenikin.
Kuvillani haluan osallistua keskusteluun hyvästä vanhuudesta ja vanhuuden
moni-ilmeisyydestä.
Jaa