Ideed motivatsioonireisiks

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit väärtustab, hoiab ja arendab paikkondlikke eripärasid arvestades rahvuslikke käsitöötraditsioone. Eesti käsitöö on tunnustatud ja mitmekesine kultuurinähtus, mis koondab erinevaid omanäolisi valdkondi, on populaarne ja armastatud. Traditsioonilised käsitööoskused on eestlaste vaimse kultuuripärandi tähtis osa.

Liit korraldab käsitöökursuseid ja -päevi, erinevaid käsitöö suurüritusi ja näituseid ning annab välja raamatuid. Veebilehelt leiab tunnustatud meistrite kontaktid ning nende loomingut tutvustava veebikataloogi. Samuti on seal info erinevate õpi- ja meistrikodade kohta.

Jaga