Tallinna Konverentsisaadiku programm

03.04.2020
Konverentsikorraldajate toetamiseks on Tallinna Konverentsibüroo koos Eesti Konverentsibürooga algatanud Tallinna Konverentsisaadiku programmi. Konverentsisaadiku programmi eesmärk on innustada rahvusvaheliste konverentside ja erialasündmuste korraldajaid ning pakkuda neile tuge ja abi oma sündmuste Tallinnasse kutsumisel.
Konverentsisaadiku programm annab vahendid selleks, et konverentsisaadikud saaksid olla sillaks kohalike teaduslike ühenduste ning globaalsete rahvusvaheliste konverentside vahel, tõstes Tallinna kui konverentsisihtkoha tuntust oma silmapaistvate saavutuste abil.

Kes on konverentsisaadik?

Konverentsisaadik on oma eriala tippspetsialist, kes hoiab end kursis oma erialal toimuvaga, osaleb regulaarselt konverentsivaldkonna erinevates rahvusvahelistes koostööprojektides (seminarid, konverentsid) ning tema sooviks on tuua ühenduse (assotsiatsiooni, organisatsiooni) konverentsi Eestisse.

Konverentsisaadiku programmi eesmärk

Konverentsisaadiku programmi eesmärk on toetada ja tunnustada konverentside korraldajaid, kes oma erialasündmuse Tallinnasse toomisega juhivad tähelepanu Tallinnale kui teaduskeskusele ning aitavad nii Tallinna kui Eestit konverentsisihtkohana turundada. Konverentsisaadiku programmi idee on pakkuda huvilistele uusi teadmisi ja häid nõuandeid konverentsi korraldamise alal ning võimalusi vastastikuste kogemuste jagamiseks. Kord aastas tunnustatakse konverentsisaadiku programmi raames Eestis tegutsevaid konverentsikorraldajaid, edukaid konverentse ja leidlikke konverentsilahendusi Aasta Konverentsitegu konkursil, mida on välja antud aastast 2011.

Kasu Tallinna konverentsisaadikutele programmis osalemisel

Konverentsisaadiku programmis osalemine aitab kaasa rahvusvahelise konverentsi edukaks läbiviimiseks. Hästi korraldatud konverents on hea võimalus tähelepanu äratamiseks oma teadusharu vastu nii Eesti-siseselt kui rahvusvahelisel tasandil. See pole mitte ainult võimalus tutvustada oma linna uhkusega oma kolleegidele samast riigist või üle maailma, vaid aitab tõsta nii enda kui oma organisatsiooni mainet ja staatust teiste organisatsioonide seas. Konverentsisaadiku programmiga liitunutele pakutakse võimalust osa võtta saadikutele korraldatavatest seminaridest ja eksklusiivsetest üritustest, kus tutvustatakse, kuidas saavad konverentsibürood abiks olla nii rahvusvaheliste kui ka kohalike konverentside korraldamisel ning milliseid lisavõimalusi pakuvad konverentsibüroode koostööpartnerid ja programmid. Programmi raames toimuvad töötoad-seminarid, konverentsikohtade ja vabaajaprogrammide tutvustused, individuaalsed kohtumised, tunnustusüritused ning liitujatele saadetakse neli korda aastas saadikuprogrammi uudiskiri.

Liitumine Tallinna konverentsisaadikute programmiga

Programmiga oodatakse liituma kõiki, kes juba korraldavad või soovivad tulevikus oma eriala konverentsi Tallinnasse tuua. Konverentsisaadikuks on oodatud ka kõik, kes soovivad juhtida rahvusvahelist tähelepanu oma teadusharule või tegevusele ja olla kasulik oma organisatsioonile, erialale või linnale. Programmiga liitumine ja selles osalemine on tasuta!
Lisainfo saamiseks ning programmiga liitumiseks palume täita liitumisankeet või võtta ühendust Tallinna Konverentsibürooga (+372 640 4414; konverents@tallinnlv.ee) või Eesti Konverentsibürooga (+372 645 0029, info@ecb.ee).

Praktilisi töövahendeid konverentsikorraldajale

Kui oled Tallinnas korraldamas rahvusvahelist üritust, soovitame ürituse veebilehel tutvustada lühidalt ka sihtkohta, et muuta oma sündmus väliskülastajatele veelgi atraktiivsemaks. Külastaja saab nii aimu Tallinna kui toimumispaiga unikaalsusest kui ka vajalikku praktilist infot. Lihtsaim viis seda teha on viidata otse turismiportaalile visittallinn.eeVisitTallinna meediapangas saab tasuta alla laadida fotosid ning videoklippe Tallinnast, mida oma ürituse veebilehel kasutada saab. Lisaks on seal võimalik tutvuda erinevate meie poolt väljaantavate Tallinna tutvustavate trükistega, mida üritustele on võimalik välja panna.