Tugiteenused

    Orangetime Event

    Orangetime`is töötatakse kui sündmuse arhitektid, kaardistades esmalt kliendi vajadused ja soovid, lisades neile kogemustega omandatud teadmised ning seejärel projekteeritakse sobivaim lahendus nii avatud konverentsile, sisekonverentsile kui ka kliendikonverentsile. Programmi koostamisse kaasatakse oma eriala eksperte, kelle nõustamisel luuakse läbimõeldud konverentsiprogramm inspireerivate esinejatega.
    Jaga