Intervjuusari ürituskorralduse asjatundjatega. 2. osa: virtuaalürituste väärtus