Intervjuusari ürituskorralduse asjatundjatega. 4. osa: ürituste virtuaalne keskkond