Eeskirjad ja load

03.04.2020
Tallinnas tuleb ürituste korraldamisel ja visuaalse sisu loomisel pidada silmas, et linnas kehtivad heakorra reeglid ning teatud tegevusteks tuleb taotleda eraldi luba.

Avaliku ürituse luba

Avalike ürituste korraldamiseks Tallinnas tuleb taotleda avaliku ürituse luba. Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek. Avaliku ürituse luba ei ole vaja taotleda üritusele, mis toimub vabas õhus ning vabaks liikumiseks ja kasutamiseks alaliselt piiratud territooriumil, ehitises või selle osas, mis on ette nähtud avalikeks kogunemisteks, välja arvatud kui see on kõrgendatud turvariskiga üritus või toimub ajavahemikus kl 22.00–6.00.

Suurüritused

Tallinnas toimuvate suurte konverentside nimekirja leiab Eesti Konverentsibüroo konverentsikalendrist.

Avalikus kohas pildistamine ja filmimine

Avalikes kohtades pildistamine ja filmimine on lubatud ning üldiselt erilubasid ei vaja. Pildistamine ja filmimine ei tohi inimesi segada ning kui tegevus kedagi häirib, tuleb see lõpetada. Tallinna Transpordiametit tuleb tänava ajutise sulgemise luba taotleda juhul, kui avalikus kohas pildistamine või filmimine takistab jalakäijate liikumist või muudab ajutiselt liikluskorraldust.
Eramaal võib pildistada või filmida valdaja loaga. Luba tuleb saada omanikult otse. Kommertskeskustes või vaatamisväärsustes pildistamine või filmimine vajab samuti luba. Luba tuleb küsida kohalt kas eelnevalt või kohapeal.

Droonide kasutamine

Droonide lennutamisel võib olenevalt asukohast lennuloa olemasolu kohustuslik olla. Lendude kooskõlastamine ning informatsioon lennutsoonide kohta on leitavad Lennuameti kodulehelt.

Öörahu

Eestis kehtib öörahu kord, mis on 1. septembrist kuni 31. maini ajavahemikul 23.00–07.00 ning 1. juunist kuni 31. augustini ajavahemikul 24.00–06.00.

Ilutulestiku luba

Tallinnas ilutulestiku korraldamiseks tuleb taotleda ilutulestiku luba. Avalikul üritusel pürotehnilise tootega ilutulestiku korraldamise loa saamiseks tuleb taotlus koos lisadokumentidega esitada hiljemalt 5 tööpäeva enne ilutulestiku korraldamist.

Alkohol

Tallinnas ei ole lubatud avalikus kohas alkoholi tarbimine. Alkoholi müük poodides on keelatud ajavahemikus 22.00 kuni 10.00.

Helkurite kandmine

Halva nähtavuse korral või pimeda ajal teel liikudes on jalakäija (Liiklusseaduse järgi) kohustatud kasutama helkurit või valgusallikat.