Konverentsistatistika

06.05.2020
Tallinna Konverentsibüroo kogub konverentsiürituste andmeid alates 2001. aastast ning annab iga aasta välja ülevaate konverentsistatistikast.

Konverentsiürituste andmete esitamine

Tallinna Konverentsibüroo kogub konverentsiürituste andmeid alates 2001. aastast.

2013. aastast kogutakse konverentsiürituste andmeid üle-Eestilisse konverentsiürituste andmebaasi meetings.ee. Ühtne konverentsistatistika veebikeskkond on loodud koostöös piirkondlike konverentsibüroode ja Eesti Konverentsibürooga. Andmete esitamine on vabatahtlik. Ühine ja ühtlustatud konverentsiandmete kogumine aitab hoida kokku kõikide osapoolte aega ning võimaldab koostada parema kvaliteediga statistikaülevaateid.

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakonna konverentsibüroo esitab aruandeid Euroopa turismilinnu ühendavale organisatsioonile European Cities Marketing (ECM). Eesti Konverentsibüroo esitab statistikaaruandeid organisatsioonile International Congress and Conference Association (ICCA). Samuti koostavad konverentsibürood statistikaülevaateid kohalikele ettevõtjatele ja organisatsioonidele. Andmete esitajatele pakume senisest täpsemaid andmeid nende endi tegevuse ja terve Eesti konverentsiürituste turu kohta.

Andmete kogumise eesmärgid:

  • koguda andmeid ja jagada partneritele statistikat, et saada täpsem vaade konverentsiürituste turul toimuva kohta
  • analüüsida andmeid ning kasutada saadud ülevaateid sihtkoha (konverentsialaste) investeeringute, arenguprojektide ning taristu arendamise aluseks
  • hinnata saadud andmete põhjal sihtkoha tugevusi ja nõrkusi konverentsiturismi valdkonnas ning konverentsisektori osakaalu majanduses
  • hinnata sihtkoha rahvusvahelist positsiooni