„Siin on COVID-19 turvaline” märgisega liitumise avaldus

Külastajatel, koostööpartneritel ja turismiteenuste edasimüüjatel on COVID-19 viiruse kiire leviku tõttu ootus saada turvalist teenust.  
 
Märgise kasutamisega võtab teenusepakkuja avaliku vastutuse täita kõiki Eesti Vabariigis COVID-19 leviku takistamiseks kehtivaid reegleid, et tagada nii töötajate kui ka klientide turvalisus.  
 
Märgise omamine annab teenusepakkujale eelise olla kaasatud riiklikes ja sihtkoha turundustegevustes ja õiguse eeliskuvamisele turismi turunduskanalites. 

Märgise „Siin on COVID-19 turvaline“ tingimustega liitudes kinnitame, et: 

Märgise kuvamise juhised

NB! Kui teenusepakkujal on veebileht ja Facebook, siis tuleb info kuvada mõlemas. Kui üks neist puudub, siis kuvada vaid olemasolevas.
Kui teenusepakkujal on mitu kaubamärki, millele märgist taotletakse, siis nimetage kõik kaubamärgid. (Näiteks hotellis olevad teenused: restoran, spordiklubi või spaa, konverentsikeskus)

Kui ühe teenusepakkuja erinevad kaubamärgid moodustavad kliendi jaoks ühtse terviku (näiteks asuvad ühes hoones või hoonete kompleksis), siis tuleb märgise tingimusi ja tähistust vastavalt märgise kuvamise juhistele täita kõikide kaubamärkide puhul.   

Kui ühe teenusepakkuja erinevad kaubamärgid ei moodusta kliendi jaoks ühtset tervikut, siis võib valida, millisele kaubamärgile märgist taotletakse. Näiteks hotelliketti kuuluvad erinevad hotellid)


Kui sama teenusepakkuja erinevatel kaubamärkidel on iseseisvad veebilehed, siis tuleb kuvada märgise info vastavalt juhistele kõikides veebides ja sisestada veebilingid vastavalt erinevatele kaubamärkidele. 
Kui sama teenusepakkuja erinevatel kaubamärkidel on erinevad FB-lehed, siis tuleb kuvada märgise info vastavalt juhistele kõikidel FB-lehtedel ja sisestada FB-lingid vastavalt erinevatele kaubamärkidele.
Täname! Vaatame teie liitumisavalduse üle ja võtame peagi ühendust. Seniks vaadake, kas olete juba jõudnud tutvuda märgise kuvamise juhistega: https://bit.ly/covid-19-juhised