Andmevorm (1) info kogumiseks Tallinna konverentsiturismi veebile

Andmevorm on mõeldud konverentsikeskustele, hotellidele ja unikaalsetele konverentsikohtadele.

Vormide kaudu jõuab info Tallinna turismiturunduse infosüsteemi ja vaadatakse enne veebil avalikustamist konverentsibüroo töötajate poolt üle.

Palun tutvuge esmalt andmevormi väljadega ja veenduge kogu vajamineva info (fotod jm) olemasolus. Andmevormil ei ole mustandi salvestamise etappi, andmed tuleb sisestada ja saata ühekorraga. Tärniga märgitud väljad on kohustuslikud. Vajadusel tutvuge konverentsiruumide paigutusstiilidega.

Kui andmevormi kohta tekib küsimusi või ettepanekuid, võtke palun ühendust konverents@visittallinn.ee, tel 640 4414.

Ettevõte

Ettevõtte lühikirjeldus eesti keeles ca 150 tähemärki (koos tühikutega)
Ettevõtte lühikirjeldus inglise keeles ca 150 tähemärki (koos tühikutega)
Ettevõtte lühikirjeldus eesti keeles ca 500 tähemärki (koos tühikutega)
Ettevõtte lühikirjeldus inglise keeles ca 500 tähemärki (koos tühikutega)

Kontakt

Näide: Vabaduse väljak 7
Näide: +372 640 4415
Näide: convention@visittallinn.ee
Näide: www.visitallinn.ee

Pilt

Nõudmised fotole: pildi laius vähemalt 1900px, horisontaalsed (landscape), .jpg või .tif
Selected file:
Nõudmised fotole: pildi laius vähemalt 1900px, horisontaalsed (landscape), .jpg või .tif
Selected file:
Nõudmised fotole: pildi laius vähemalt 1900px, horisontaalsed (landscape), .jpg või .tif
Selected file:
Nõudmised fotole: pildi laius vähemalt 1900px, horisontaalsed (landscape), .jpg või .tif
Selected file:
Nõudmised fotole: pildi laius vähemalt 1900px, horisontaalsed (landscape), .jpg või .tif
Selected file:

Üldinfo

Kui puudub, märkige 0
Kui puudub, märkige 0
Roheline võti (Green Key) on rahvusvaheline ökomärgis turismiettevõtetele. Rohelise võtmega liituvad ettevõtted, kes hoolivad ümbritsevast keskkonnast, soovivad vähendada enda tegevusega seotud keskkonnamõjusid ning saada ka sellekohast tunnustust.
Märkige näitaja kilomeetrites, võib kasutada komakohta, nt 1,3
Märkige näitaja kilomeetrites, võib kasutada komakohta, nt 1,3

Konverentsivõimalused

Palun täitke see väli juhul, kui vaheseinu ja/või lisaruume kasutades korraga kasutatavate konverentsiruumide arv muutub suuremaks
Palun täida eelnevalt ruumide tabeli vorm, seejärel lae manusena üles.
Palun märkige tabelisse, mitu inimest saab ruumi vastavas stiilis paigutada.
Kui ruumis ei saa vastavat stiili kasutada, märkige lahtrisse 0.
Selected file:
Palun tähistage vaid need vahendid ja teenused, mis sisalduvad konverentsiruumide hinnas.
Palun tähistage allpoololevas nimekirjas kõik pakutavad lisavõimalused olenemata, kas need sisalduvad hinnas või on lisatasu eest.
Palun märkige siia restorani/baari nimi ja istekohtade arv, näiteks Vernanda (40), Arlanda (25)
Kui teil puudub selline koht, siis märkige: puudub.
Palun märkige siia restorani/baari nimi ja istekohtade arv (sisu inglise keeles).

Kommentaarid

Palun märkige siia kõik ülejäänud info, mida peate tähtsaks (tegevused gruppidele, muu eriline).

Sisestaja andmed