Hea tahte kokkulepe turvalisuse tagamiseks COVID-19 puhangu ajal

Märgise „Siin on turvaline“ kasutamisega võtab ettevõte avaliku vastutuse järgida kõiki Eesti Vabariigis COVID-19 leviku takistamiseks kehtivaid nõudeid, et tagada nii ettevõtte töötajate kui ka klientide turvalisus. 
16. Kontaktisik terviseturvalisuse alal